Previous Page  104 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 104 / 196 Next Page
Page Background

1) Dokumenterede forekomster af øresvin i Danmark

I denne kategori forekommer kun den dokumentation af

øresvin i danske farvande, hvor de historiske kilder, i form

af videnskabelige tegninger, fotografier, knogler og DNA,

ikke efterlader nogen tvivl.

ÅR

DATO

LOKALITET

OMSTÆNDIGHED

ANTAL

KILDE

1844

November

Frederiksgave

Fangst

3 stk.

Kinze 1995*

Før 1847

Ukendt

Blåvand

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1870

26. januar

Middelfart

Fangst/fotoidentifikation

49 stk.

Kinze 1995*

1933

Juli

Vejrs

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1934

Juli

Vejers

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1937

August

Grærup Strand

Stranding

2 stk.

Kinze 1995*

1937

Ukendt

Svendborg Sund

Observation

1 stk.

Brædstrup 1949*

1938

27. juli

Hovvig

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1939

5. april

Vejers strand

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1940

12. juli

Børsmose

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1942

11. juni

Aarhus Bugten

Fangst

1 stk.

Kinze 1995*

1943

28. juni

Hørup Hav

Fangst

1 stk.

Kinze 1995*

1944

11. januar

Isefjorden

Fangst

1 stk.

Kinze 1995*

1944

13. juli

Bandholm

Fangst

1 stk.

Kinze 1995*

1957

18. oktober

Mandø

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1959

8. august

Skallingen

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1968

Ukendt

Trans Kirke

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1975

28. januar

Snoghøj

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1975

19. juni

Kolding Havn

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1976

24. august

Vrinners

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1997

25. maj

Nørre Lyngby

Stranding

1 stk.

Kinze, Tougaard & Baagøe 1998*

2015

Juni-august

Fotoidentifikation

2 stk.

Kinze

(www.hvaler.dk

)*

Tabel 1: Dokumenterede forekomster af øresvin (

Tursiops truncatus

) i Danmark

Kildemateriale:

Brædstrup 1949*:

Brædstrup, F. W.: Hvaler,

Vort Lands Dyreliv: Skildret af danske zoologer: Pattedyr; Fugle; Krybdyr; Padder

, København, 1949, p. 118-127

Kinze 1995*:

Kinze, C. C.: Review of whale specimens stranded, directly or incidentally caught along the Danish coasts,

Steenstrupia

: 21 (2), 1995, p. 155-196 

Kinze, Tougaard & Baagøe 1998*:

Kinze, C. C., Tougaard, S., Baagøe, H. J.: Danske hvalfund i perioden 1992-1997,

FLORA og FAUNA

, Naturhistorisk

Forening for Jylland, 104. årgang, 3.+4. hæfte, Århus, december 1998, p. 41-53

Kinze

(www.hvaler.dk

)*:

Kinze, C. C. (webadministrator): Fantastiske billeder af øresvinene,

Sæler og hvaler i Danmark

, lokaliseret den 1. december 2015 på

http://hvaler.dk/nyheder.html

(ej publiceret)

I tabel 1 ses de veldokumenterede historiske forekom-

ster af øresvin i Danmark, hvoraf den ældste kilde kan da-

teres helt tilbage til 1844. I 1844 blev tre øresvin fanget ud

for Frederiksgave i det sydlige Lillebælt. Kranier og øvrige

skeletdele fra øresvinene opbevares på Zoologisk Museum

102