Previous Page  106 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 106 / 196 Next Page
Page Background

ÅR LOKALITET ANTAL DOKUMENTATION

KILDE

1548 Kolding Havn

2 stk.

Cornelius Hamfeldt, embedsmand på Koldinghus, nævner to

Orsuni

fra Kolding Havn. Om det

var øresvin vides ikke, men der er jordfund af flere øresvin fra Kolding Havn

Kinze 2007*

1661 Aabenraa Havn

1 stk.

I Det gottorpske Kunstkammer opbevares et kobberstik af kraniet fra delfinen. Kan ifølge

tandantallet være et øresvin

Kinze 2003*

1624 Aabenraa

1 stk.

Stephan von Schonevelde omtaler en mindre hval ved navn

Orca

og oplyser, at Aabenraas

fiskere på kalder den

Oerschwin

Schonevelde 1624*

1763 Danmark

?

I ”

Den Danske Atlas

” nævner Erik Pontoppidan hvalarten

delphinus delphis

og henviser til

Schonevelde og Aabenraas fiskere

Pontoppidan 1763*

1803 Hals,

Odense Fjord

2 stk.

Hvalerne blev fanget og nedlagt. De var 10 fod lange og blev betegnet som

Delphinus orca

med henvisning til Müllers

No.56

, men det kan ikke udelukkes, at der i stedet var tale om

hvidnæser.

Hofman 1823*

1842 Tved Vig, Knebel

?

Aarhus Stiftstidende beretter

” Tved Vig ved Knebel. Hver Maj eller Juni Måned indfinder sig

Almindelighed en del smaa Springhvaler, af Fiskerne kaldet

Ørsvin

, ligner Marsvin, men er

meget større, nogle på 16-20 Alen. En Unge på 2 Alen fanget for to Aar siden. Deres Brusen

høres i stille Vejr ½ Miil”

Aarhus Stiftstidende,

den 21.11.1842

1851 Vejle Fjord

?

Af og til kom der

Springere

ind i Vejle Fjord. Om det var øresvin eller hvidnæser vides ikke

Becker 1851*

1873 Søvind Strand,

Horsens Fjord

1 stk.

Den 3. december blev en 9 fod (2,8 m) lang hval fanget og nedlagt og sidenhen fremvist i

Horsens by. Om det var et øresvin eller en hvidnæse vides ikke

Horsens Avis, den

4.12.1873

1880 Strandhuse,

Kolding Fjord

5 stk.

Den 11. juni blev fem grindehvaler drevet i land og dræbt. Artsbestemmelsen er ikke endeligt

afklaret, men visse karaktertræk tyder på, at der var tale om øresvin. Længde = 10-11 fod (3,1-

3,5 m); Vægten = 450-800 pund (225-400 kg); omkreds = 4 (250 cm) Hvis målene er rigtigt

opgivet, var der sandsynligvis tale om øresvin. Udover de voksne øresvin var der i flokken en

unge på lige over 1 alen (ca. 70 cm). Med en sådan størrelse må der være tale om en abort,

sandsynligvis hændt under drivjagten af delfinerne

Kolding og Fredericia

aviser, den 12.6.1880 og

følgende dage

1885 Skærbæk

5 stk.

Den 16. november blev 5 hvaler fanget og nedlagt. Om det var øresvin eller hvidnæser vides

ikke

Middelfart Avis, den

18.11.1885

1886 Middelfart

Ca. 50

stk.

Den 5. februar blev grindehvalerne observeret. Det lykkedes ikke at fange nogle af dem. Om

det var øresvin vides ikke

Middelfart Avis, den

6.2.1886

1898 Nyborg

1 stk.

Den 3. august blev en 4 alen (2,5 m) lang

springer

udstillet. På baggrund af disse

informationer er det ikke muligt at artsbestemme hvalen

Nyborg Avis, den

4.08.1898

1898 Kolding

1 stk.

I december blev en grindehval fremvist lokalt. Hvalen var angiveligt fanget i Kolding Fjord.

Der kan have været tale om et øresvin

Fredericia Dagblad, den

27.9.1898

1925 Bramnæs Vig

3 stk.

Den 14. november blev tre grindehvaler fanget og nedlagt. Om det var øresvin eller hvidnæser

vides ikke

Roskilde Dagblad, den

16.11.1925

1988 Sletterhage

2 stk.

I juli blev to delfiner observeret. De blev bestemt til øresvin.

Kinze 2007*

2001 Nordsøen (DK)

Flere Observation af øresvin omkring de danske olieboreplatforme. Manglende fotografisk identifi-

kation

Kinze 2007*

2001 Nordsøen (DK)

Flere Observation af øresvin omkring de danske olieboreplatforme. Manglende fotografisk identifi-

kation

Kinze 2007*

2002 Nordlige Storebælt

Flere Observation af øresvin. Manglende fotografisk identifikation

Kinze

(www.hvaler.dk

)*

2002 Aarhus Bugten

Flere Observation af øresvin. Manglende fotografisk identifikation

Kinze

(www.hvaler.dk

)**

Tabel 2: Forekomster af øresvin i Danmark, hvor dokumentationen bygger på mindre valide kilder

Kildemateriale: Becker 1851*:

Becker, T. A.: Historisk Beskrivelse over Bjerge og Hatting Herreder i Veile Amt,

Quartalskrift Orion,

Bind 2, 1851.

Hofman 1823*:

Hofman: Om

de Fiske-Arter som findes ved Kysterne af det nordlige Fyen og i Odense Fjord,

Tidskrift for Naturvidenskaberne 2

, 1823, p. 223-238.

Kinze 2003*:

Kinze, C. C.: Hvidnæsen: op. cit.,

Dyr i natur og museum

, no. 1, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, 2003, p. 25-28.

Kinze 2007*:

Kinze, C. C.: Øresvin, Tursiops truncates (Montagu, 1821), Baagøe,

H. J., Jensen, T. S. (red.):

Dansk Pattedyr Atlas

, Gyldendal i samarbejde med Naturhistorisk Museum, Århus og Zoologisk Museum, København, 2007, p. 272-273.

Kinze (www.hvaler.

dk)*:

Kinze, C. C. (webadministrator): , Delfinobservation i det nordlige Storebælt,

Sæler og hvaler i Danmark

, lokaliseret den 1. december 2015 på

http://hvaler.dk/nyheder.html

(ej

publiceret).

Kinze

(www.hvaler.dk)

**:

Kinze, C. C.: , Delfin dukket op igen,

Sæler og hvaler i Danmark

, lokaliseret den 1. december 2015 på

http://hvaler.dk/nyheder.html

(ej publi-

ceret).

Pontoppidan 1763*:

Pontoppidan, E.:

Den Danske Atlas

, Godiche, 1763.

Schonevelde 1624*:

Schonevelde, S. V.:

Ichtyologia et. Nomenclatvræ Animalium Marinorum

, 1624.

104