Previous Page  11 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 196 Next Page
Page Background

Fra Vadehavet til skafottet i Amsterdam

– Om kriminaliteten blandt vadehavsmigranterne i 1600- og 1700-tallets Holland

Af Max Pedersen og Frans Thuijs

I 1600-tallet og 1700-tallet blev næsten 850 danskere sigtet

ved domstolen i Amsterdam for så forskellige forbrydelser

som tyveri, prostitution, betleri, svindel, skørlevned, hæ-

leri, sodomi og mord. Blandt de mange danskere var 136

vadehavsboere. Med udgangspunkt i Amsterdams retspro-

tokoller præsenterer artiklen et bredt udvalg af de krimi-

nelle indvandrere fra vadehavskysten. I blandt dem finder

vi bigamisten Nis Huijer, børnemishandleren Stijn Bartels,

vaneforbryderen Thijs Jacobs og den kun 11-årige Jan

Janse, der blev straffet med pisk, fængsel og udvisning af

Amsterdam. Artiklen er resultatet af et samarbejde mellem

de to forfattere, der henholdsvis er hollandsk retshistoriker

og dansk antropolog.

Tyven fra Tønder

Præcist på slaget tolv den 22. december 1663 blev en lille

gruppe forbrydere ført op på skafottet foran Amsterdams

rådhus. Som sædvanlig var Dam Pladsen stuvende fuld af

mennesker, der var mødt op for at se afstraffelserne blive

eksekveret på den såkaldte ”retfærdighedens dag”. Hoved-

nummeret denne lørdag var den 25-årige stolemager Jacob

Sivertsen fra Tønder, der skulle have pisk som straf for en

række indbrud og tyverier.

Igennem 1600-tallet og 1700-tallet blev 136 vadehavsboere stillet for

en dommer på rådhuset i Amsterdam, der også fungerede som vare-

tægts fængsel. Gerrit Adriaenz. Berckheyde: ”Het Stadhuis op deDam

te Amsterdam” (1693). Olie på lærred. Rijksmuseum, Amsterdam.

Vi ved ikke, hvordan Jacob reagerede, da bødlen svin-

gede pisken over ham, men det er ikke usandsynligt, at

han nægtede tilskuerne den fornøjelse at se ham skrige af

smerte. For stolemageren fra Tønder var en hård hund, der

heller ikke havde indrømmet sine forbrydelser under tortur.

Tavsheden på pinebænken havde dog ikke hjulpet ham. Ja-

cob var en gammel kending af retten i Amsterdam, og derfor

slap han heller ikke bare med pisk. Han blev han ført direkte

fra skafottet til tugthuset, hvor han skulle tilbringe fire år.

Herefter fulgte udvisning fra byen i otte år. Hvis han altså

overlevede tiden i fængslet.

Jacob Sivertsen var langt fra den eneste dansker, der

stod anklaget ved domstolen i Amsterdam. Det samme ske-

te for næsten 850 af hans landsmænd i løbet af 1600-tallet

og 1700-tallet. Heri ikke medregnet lovbrydere fra Norge

og hertugdømmerne. Nogen vil måske undre sig over, at så

mange danskere kom i konflikt med loven i det gamle Am-

sterdam, men det var ikke så mærkeligt. Netop i 1600-tallet

og 1700-tallet tog Holland imod tusinder af danske migrant-

arbejdere, hvoraf omkring 15.000 bosatte sig netop i Amster-

dam

1

. De mange kriminelle danskere i byen udgjorde således

blot en mindre del af en større dansk indvandrergruppe.

Den danske indvandring til Amsterdam – og indvandrin-

gen fra Vadehavet i særdeleshed – er beskrevet i et tidligere

nummer af Sjæk’len

2

. I denne artikel vil vi derfor primært

koncentrere os om de danskere, der blev sigtet og i de fleste

tilfælde også dømt ved byens domstol. Vores fokus vil være

på de indvandrere, der kom fra den danske del af Vadeha-

9