Previous Page  9 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 196 Next Page
Page Background

Sjæk’len – årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg

har nu passeret sølvbryllupsalderen og er kommet

ind en mere moden fase. Vi er taknemmelige for, at vore mange ”faddere” stadig følger med og skaber den økonomiske basis

for, at årbogen kan udgives.

Det lå i kortene, at 2013 ville blive et skelsættende år for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg. Dels var

en række nye tiltag undervejs, dels gik museet i løbet af 2013 ind i nye vedtægtsrammer. Museumsforeningen ophørte med

at være ”ejer” af museet, som overgik til at være en selvejende fond. Det førte til dannelse af dels en museumsforening, dels

en museumsfond. I 2013 gennemførtes såvel valg til bestyrelse for en ny museumsforening som valg og udpegning til en ny

fondsbestyrelse for Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Museets direktion og ledelse glæder sig til samarbejdet med begge sider af museets virke, og vi vil på dette sted rette en

varm tak til den afgående bestyrelse for museet for mange års godt samarbejde. Helt personligt må jeg rette en hjertelig tak til

museets bestyrelsesformand i årene fra 1993 til 2013, havneingeniør Erik Clausen, for et utroligt godt samarbejde, som gen-

nem årene også udviklede sig til et godt venskab. Min tak herfor kan ikke overdrives.

Det samme gælder min tak for fornem opbakning til bevilgende myndigheder, styrelser, forvaltninger, private fonde og

kolleger og samarbejdspartnere i ind- og udland.

Afslutningvis endelig en varm tak til Fiskeri- og Søfartsmuseets personale for en god og engageret indsats i det forløbne

år og til årbogens bidragydere, som har leveret stof til et par timers forhåbentlig fornøjelig læsning.

Morten Hahn Pedersen

Museumsdirektør

Forord

7