Previous Page  7 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 196 Next Page
Page Background

Forord

7

Max Pedersen og Frans Thuijs:

Fra Vadehavet til skafottet i Amsterdam

– Om kriminaliteten blandt vadehavsmigranterne i 1600- og1700-tallets Holland

9

Mette Guldberg:

Fartøjer i det nordlige Vadehav

29

Ole Mortensøn:

Skibsfarten til Færøerne under Den kongelige færøske handel 1709-1856

41

Holger Munchaus Petersen:

Petroleumsfart under sejl

61

Benny Boysen:

Et købmandsrederi i Lemvig

75

Søren Byskov:

Hvalfangst ved Antarktis 1964-65 – En dansk messedreng blandt norske hvalfangere

81

John Frederiksen:

Øen Jordsand – der var engang. Kulturhistoriske spor efter en forsvundet dansk hallig

95

Lasse Fast Jensen, Søren Brandt Poulsen og Jon Christian Svendsen:

Fish and chips - undersøgelser af snæblens (Coregonus oxyrinchus) tilpasninger til det lokale miljø

105

Morten Hahn-Pedersen:

Marsk-båd på kunstgalleri i London

117

Asbjørn Holm:

Skipperen, skuden, splejsen og skroget – et digitalt læringsspil om fiskeriets historie

125

Richard Bøllund:

Museet under overfladen – et indblik i arbejdet med den kulturhistoriske samling

139

Årsberetning 2013

149

Fiskeri- og Søfartsmuseets faddere

172

Forfatterliste

190

Indholdsfortegnelse