Forord
7
Mette Guldberg:
Vadehavets havne og ladepladser
9
Mariann Ploug:
Ho Ladeplads
23
Morten Hahn-Pedersen:
En mand kom til byen – Ditlev Lauritzen og Esbjerg 1884-1914
35
Søren Byskov:
Snurrevod i medgang og modgang – Nordsøfiskeriet fra Lemvig i det 20. århundrede
57
Morten Karnøe Søndergaard:
Egnsudviklingens regionale variationer
79
Jeppe Høst:
Fanget i kampagnen
101
Charlotte Bie Tøstesen, Lasse Fast Jensen & Ragnhild Skov:
Strandede havpattedyr i Danmark 2008
107
Morten Hahn-Pedersen:
International museumskonference i Esbjerg
117
Årsberetning 2009
125
Fiskeri- og Søfartsmuseets faddere
149
Forfatterliste
166
Indholdsfortegnelse
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...168