© Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Saltvandsakvariet i Esbjerg
ISBN: 978-87-90982-53-9
ISSN: 0904-1923
Fremstilling og ekspedition:
Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V
Telefon: 76 12 20 00
Telefax: 76 12 20 10
Email:
Website:
Redaktion:
Morten Hahn-Pedersen
Layout:
Lars Rud Fyhn og Morten Hahn-Pedersen
Oversættelse af summaries:
Consonaut
Fotos:
Hvor intet andet er anført, stammer fotos
fra museets arkiv eller medarbejdere
Grafik, kort og tegninger:
Hvor intet andet er anført, hidrører grafik, kort og tegninger fra
museets udstillingsteknikere Niels Knudsen og Claus Smedegaard
Produktion:
PE offset A/S, Varde
Bogladepris:
Kr. 198,-
Bogens forside:
Skibbroen i Ribe med everten "Johanne Dan" i forgrunden. "Johanne Dan" er
bygget 1972 som en kopi af everten "Johanne" fra 1867. Foto: Svend Tougaard.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...168