Previous Page  16 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 160 Next Page
Page Background

14

DAN F – som at være der selv

Hvor tæt kan man komme på oplevelsen af at være på en plat-

form på Nordsøen uden rent faktisk at være der? Med seks kraf-

tige laserprojektorer og fire liggende fladskærme i gulvet giver

vi publikum chancen for at opleve udsigten fra en af de små

platforme på Dan-feltet, Dan E, over til Dan F. Dan F er det stør-

ste olie-gas anlæg på den danske del af Nordsøen, og animatio-

nen er udført med udgangspunkt i ét autentisk foto. Scenen får

liv takket være seks forskellige vejrsituationer, som viser Nord-

søens mange ”ansigter”. I dagslys og let brise lander og letter

en helikopter med mandskab, og efter en smuk måneskinsnat

blæser det op, og pludselig er havet i oprør med lynnedslag,

torden og fuld storm.

Projektionen er produceret til udstillingen af CIPEX og Sunday

Studio. Foto: Territorium.