Previous Page  17 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 160 Next Page
Page Background

15

En arbejdsplads set fra oven

Et foto af Dan F-platformskomplekset i fugleperspektiv viser en

arbejdsplads med et mylder af aktivitet. Dan F består af syv plat-

forme til indvinding og behandling af olie/gas samt til indkvarte-

ring af mandskabet. Øverst er det beboelsesplatformen Dan FC

med det karakteristiske grønne helikopterlandingsdæk. I mid-

ten af billedet er den mobile borerig ENSCO 71 i gang med bo-

rearbejde ved den faste indvindingsplatform Dan FB, og øverst

aner man

flaren

fra afbrændingsplatformen Dan FD. Adskillige

kraner vidner om, hvordan arbejdet til søs konstant er afhængig

af at kunne få bragt forsyninger af enhver art effektivt ud. Dan F

er opført i 1984-87 og har plads til indkvartering af 95 personer.

Foto: Maersk Oil