Previous Page  11 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 160 Next Page
Page Background

9

Forandring.

Det må være det bedste enkeltstående ord til at be-

skrive årets gang på Fiskeri- og Søfartsmuseet i 2016.

Den 1. marts overleverede konstitueret direktør, Mette Guld-

berg, direktørposten til David Dupont-Mouritzen. Bestyrelsen

for Fiskeri- og Søfartsmuseet havde i forbindelse med ansæt-

telsen af den nye direktør udstukket en konkret opgave beståen-

de i en relancering af museet. Denne opgave afstedkom, at vi i

det meste af 2016 har arbejdet med at genopdage museets DNA,

således vi med fornyet kraft og et nyt blik kan give udtryk for,

hvem vi er, og hvor vi vil hen. Parallelt med denne proces har vi

også gjort os betragtninger om, hvordan vores omgivelser ser på

os, for netop at blive dygtigere til at bygge bro mellem museet

og omverdenen. Opgaven fik sin helt egen overskrift,

Re-Imagine

,

som du også vil kunne læse mere om i denne udgave af

Sjæk’len

.

Resultatet er kort fortalt blevet et stærkere fokus på at samle og

styrke vores

brand

.

Fiskeri- og Søfartsmuseet har i 2016 fået en designmæssig op-

gradering, og som resultat heraf har

Sjæk’len

også været under

revision. Vi håber, du vil tage godt imod den nye årbog, hvor vi

har fastholdt det høje faglige niveau, men samtidig gjort udtryk-

ket mere imødekommende. Et udkomme af dette arbejde er et

helt nyt element i

Sjæk’len

, nemlig et par indledende temaartik-

ler, som i sin funktion gerne skulle fungere som ’opvarmning’ til

videre læsning.

Årets helt store nyhed på Fiskeri- og Søfartsmuseet er uden

sammenligning vores nye basisudstilling

Energi a Havet –

Dansk o shore på Nordsøen

. Udstillingen åbnede 8. september

med royal deltagelse ved H.K.H Kronprins Frederik, ligesom vi

også var begunstiget med deltagelse af formanden for A.P. Møller

Fonden, Ane M. M. Uggla, der med rolig hånd klippede båndet

for dermed at erklære udstillingen for åben. Der skal i den sam-

menhæng lyde en stor tak fra Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Energi a Havet – Dansk o shore på Nordsøen

er, blandt andet

grundet uventet lave oliepriser og de turbulente tider i olie-gas

branchen siden 2. halvår af 2014, på mange måder mere aktuel

og relevant, endman kunne forestille sig, da man i sin tid startede

processen med at søge penge til udstillingen. En aktualitet og re-

levans som vi håber, vil kunne tilføre ekstra værdi til de gæster,

som vælger at besøge Fiskeri- og Søfartsmuseet i den kommende

tid, og som netop illustrerer, hvordan vi gennem indsamling af

genstande, dokumenter og beretninger puster liv i fortællinger

om vores fælles kultur- og naturarv. En arv, vi aktivt bruger til at

forstå og formidle fortiden, medfortolke nutiden og sætte ringe i

vandet i fremtiden – til alle og på alle niveauer.

Tak til alle vores samarbejdspartnere og bidragydere.

David Dupont-Mouritzen

Museumsdirektør