167
Mariann Ploug (f. 1949):
Etnolog og jurist, 1976-1989 Købstadmuseet Den gamle By (fra 1981 som museumspædagog), 1978-1992 faglærer i kultur-
historie ved Skals Håndarbejdsseminarium, fra 1992 museumsinspektør ved Museet for Varde By og Omegn. Har publiceret
en lang række artikler og bøger om kulturhistoriske emner og lokalhistorie.
Ragnhild Skov (f. 1969):
Biolog, ansat på Fiskeri- og Søfartsmuseet i 2002 i forbindelse med projektet ”Fokus på hvaler i Danmark” og medforfatter
på den afsluttende projektrapport. Siden 2008 leder af museets formidlingsafdeling. Deltager i arbejdet med
”Beredskabet
vedrørende Havpattedyr og Havfugle”
.
Morten Karnøe Søndergaard (f.1974):
Historiker, ph.d., 2001-2002 videnskabelig medarbejder ved Aalborg Universitet, 2002-2007 forskningsassistent ved Fiskeri-
og Søfartsmuseet/Center for Maritime og Regionale Studier*, 2007-2009 museumsinspektør ved Skagen By- og Egnsmuseum,
2009- EU Interreg IVA projektleder.
Charlotte Bie Thøstesen (f. 1980):
Biolog, lærer på Varde Gymnasium og HF-kursus 2008-09. Siden 2009 ansat på Fiskeri- og Søfartsmuseet med formidling
som hovedområde. Desuden engageret i museets naturhistoriske arbejde, herunder
”Beredskabet vedrørende Havpattedyr og
Havfugle”
.
*Center for Maritime og Regionale Studier (CMRS) blev etableret af Fiskeri- og Søfartsmuseet i 1994 i samarbejde med Aarhus Universitet.
Siden 2000 er CMRS drevet på 50/50-basis i samarbejde mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk Universitet.
1...,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166 168