166
Søren Byskov (f. 1964):
Etnograf/historiker, ph.d. I 1995 undervisningsassistent ved Aarhus Universitet. 1995-1996 projektansat som forsker ved
Grindsted-Vorbasse Museum. Siden 1996 ansat ved Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for Maritime og Regionale Studier*,
fra 2001 endvidere inspektør ved museets kulturhistoriske afdeling. Har publiceret bøger og artikler om regional udvikling,
særligt inden for temaet dansk fiskeri og kystkultur.
Mette Guldberg (f. 1959):
Etnolog/historiker, ph.d. 1990-1994 museumsinspektør ved Ølgod Museum. Fra 1994 inspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet
og fra 1998 desuden forsker (siden 2002 seniorforsker) ved Center for Maritime og Regionale Studier*. Forfatter til artikler og
bøger om såvel maritimhistoriske som bredere kulturhistoriske emner, herunder kulturmiljø og vestjyske bierhverv.
Morten Hahn-Pedersen (f. 1956):
Historiker/kunsthistoriker, 1983-88 museumsinspektør ved Svendborg Museum. Fra 1988 museumsdirektør for Fiskeri-
og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg og siden 1994 desuden seniorforsker ved Center for Maritime og Regionale
Studier*. Har publiceret en række artikler og bøger om nyere dansk maritim og politisk historie.
Jeppe Høst (f. 1980):
Etnolog og ph.d. studerende ved Københavns Universitet med fokus på, hvordan naturforvaltning påvirker livsformer og kyst-
samfund. Modtog Københavns Universitets sølvmedalje for prisopgaven „Bæredygtig udvikling i havfiskeriet” (2008).
Lasse Fast Jensen (f. 1977):
Biolog, ph.d.. 2007 ansat som forskningsassistent ved DTUAqua, Institut for akvatiske ressourcer samt som ekstern lektor ved
Fróðskaparsetur Føroya, Universitetet på Færøerne. Fra 2008 naturhistorisk museumsinspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet
og forsker ved Center for Maritime og Regionale Studier*. Har publiceret en række videnskabelige såvel som populærviden-
skabelige artikler om genetik og genetisk tilpasning hos fisk.
Forfatterliste
1...,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165 167,168