239
Mogens Rostgaard Nissen (f. 1965):
Historiker, ph.d. I 2004-05 ansat som ekstern lektor ved Københavns Universitet. Siden 2005 ansat som adjunkt ved Syddansk Universitet/
Center for Maritime og Regionale Studier*. Deltager i det dansk-tyske formidlingsprojekt ”Virtuelt Museum” om Slesvig-Holsten og
Syddanmarks historie i perioden 1830-2000. Har publiceret en række artikler og bøger om specielt landbrugshistoriske emner.
Morten Karnøe Søndergaard (f. 1974):
Historiker, ph.d., 2001 videnskabelig medarbejder ved Aalborg Univesitet, og 2002-2007 ansat som forskningsassistent ved Fiskeri- og
Søfartsmuseet/Center for Maritime og Regionale Studier*. Pr. 1. december 2007 ansat som museumsinspektør ved Skagen By- og Egnsmu-
seum. Har publiceret artikler og bøger inden for fiskeri-, havne-, virksomheds- og teknologihistorie.
René Taudal Poulsen (f. 1976):
Historiker, ph.d., 2002-05 ansat som ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet/Center for Maritime og Regionale Studier*. 2005 ph.d. på
et miljøhistorisk projekt om udnyttelse af Nordsøens marine ressourcer, 1850-1914. Fra 2006 ansat ved Institut for Maritim Forskning og
Innovation ved Syddansk Universitet. Har publiceret om emner inden for maritimhistorie, videnskabshistorie og økonomisk historie.
Svend Tougaard (f. 1942):
Biolog, siden 1968 ansat ved Fiskeri- og Søfartsmuseet som akvariebiolog. Involveret i flere miljømæssige og biologisk orienterede
projekter. Forfatter til en lang række publikationer om sæler og Vadehavet. Modtog i 1988 Verdensnaturfondens årspris for sit arbejde med
sælerne.
* Center for Maritime og Regionale Studier (CMRS) blev etableret af Fiskeri- og Søfartsmuseet i 1994 i samarbejde med Aarhus
Universitet. Siden 2000 er CMRS drevet på 50/50-basis i samarbejde mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk Universitet.
1...,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238 240