238
Søren Byskov (f. 1964):
Etnograf/historiker, ph.d.. I 1995 undervisningsassistent ved Aarhus Universitet. 1995-1996 projektansat som forsker ved Grindsted-
Vorbasse Museum. Siden 1996 ansat ved Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for Maritime og Regionale Studier*, fra 2001 endvidere
inspektør ved museets kulturhistoriske afdeling. Har publiceret bøger og artikler om regional udvikling, særligt inden for temaet dansk
fiskeri og kystkultur.
Mette Guldberg (f. 1959):
Etnolog/historiker, ph.d., 1990-1994 museumsinspektør ved Ølgod Museum. Fra 1994 inspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet og fra
1998 desuden forsker (siden 2002 seniorforsker) ved Center for Maritime og Regionale Studier*. Forfatter til artikler og bøger om såvel
martimhistoriske som bredere kulturhistoriske emner, herunder kulturmiljø og vestjyske bierhverv.
Morten Hahn-Pedersen (f. 1956):
Historiker/kunsthistoriker, 1983-88 museumsinspektør ved Svendborg & Omegns Museum/Søfartssamlingerne i Troense. Fra 1988 direk-
tør for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg og siden 1994 desuden seniorforsker ved Center for Maritime og Regionale
Studier*. Har publiceret en række artikler og bøger om nyere dansk maritim og politisk historie - herunder om offshoreaktiviteterne på
dansk Nordsø-sokkel.
Thomas Højrup (f. 1953):
Etnolog, dr.phil. 1985 - 2004 lektor i europæisk etnologi ved Københavns Universitet. Fra 2004 professor i etnologi ved Københavns
Universitet. Tilknyttet lærer i videnskabsteori og strategi ved Forsvarsakademiet 1982-2004. Seniorforsker ved EUCIS, European Centre
of International Security 1988-90. Medlem af en række rådgivningsgrupper for skiftende danske regeringer. Forfatter til en lang række
publikationer om livsformer og hverdagsliv, statsformer og politisk kultur, fiskeri og folkelige organisationsformer, videnskabshistorie og
-teori.
Charlotte Jensen (f. 1965):
Antropolog. Har en årrække arbejdet med natur og naturforvaltning i forbindelse med bl.a. Det Strategiske Miljøforskningsprogram i
1990’erne og siden via deltagelse i forskningsprojekterne ”Natur im Konflikt”, MARBEF samt senest i MISONET, et miljøsociologisk
projekt 2003-2006. Ansat ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsanalyse, SDU/Center for Maritime og Regionale Studier*, 2001-
2005. Har publiceret en række artikler om naturforvaltning, natursyn, konflikt, borgerinddragelse og Vadehavet.
Thyge Jensen (f. 1949):
Lærer, siden 1977 ansat ved Fiskeri- og Søfartsmuseet som museumspædagog. Forfatter til en række forskellige typer undervisningsmate-
riale til brug i såvel museets formidlingstjeneste som udenfor denne. Her herudover skrevet flere artikler om bl.a. museumspædagogiske,
maritimhistoriske og naturhistoriske emner.
Forfatterliste
1...,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237 239,240