203
Holger Munchaus Petersen (f. 1942):
Fhv. tolder og tidligere leder af Toldmuseet i København 1979-2004. Forfatter til en lang række maritimhistoriske artikler og bøger, hvoraf
flere - bl.a. trebindsværket om danske dampskibe og Frem ad søvejen om danske skoleskibe - er udkommet på Fiskeri- og Søfartsmuseets
Forlag.
Martin Rheinheimer (f. 1960):
Historiker, dr. phil. & dr. habil.1993-95 forsker ved Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek i Kiel. 1995-99 habilitationsstipendiat
og ekstern lektor ved Kiel Universitet. Siden 1999 lektor i regionalhistorie ved Syddansk Universitet samt fra 2000 tilknyttet Center for
Maritime og Regionale Studier*. Fra 2006 centerleder og siden 2007 professor i maritim og regional historie ved Syddansk Universitet.
Har især forsket i slesvig-holstensk socialhistorie, historisk antropologi samt Vadehavets historie.
Morten Karnøe Søndergaard (f. 1974):
Historiker, 2001 videnskabelig medarbejder ved Aalborg Universitet. Fra 2002 ansat som forskningsassistent ved Fiskeri- og
Søfartsmuseet/Center for Maritime og Regionale Studier*. Har publiceret artikler og bøger inden for fiskeri-, havne-, virksomheds- og
teknologihistorie.
Svend Tougaard (f. 1942):
Biolog, siden 1968 ansat ved Fiskeri- og Søfartsmuseet som akvariebiolog. Involveret i flere miljø- og biologisk orienterede projekter.
Forfatter til en lang række publikationer om sæler og Vadehavet. Modtog i 1988 Verdensnaturfondens årspris for sit arbejde med sælerne.
* Center for Maritime og Regionale Studier (CMRS) blev etableret af Fiskeri- og Søfartsmuseet i 1994 i samarbejde med Aarhus
Universitet. Siden 2000 er CMRS drevet på 50/50-basis i samarbejde mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk Universitet.
1...,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202 204