202
Søren Byskov (f. 1964):
Etnograf/historiker, ph.d.. I 1995 undervisningsassistent ved Aarhus Universitet. 1995-1996 projektansat som forsker ved Grindsted
Vorbasse Museum. Siden 1996 ansat ved Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for Maritime og Regionale Studier*, fra 2001 endvidere
inspektør ved museets kulturhistoriske afdeling. Har publiceret bøger og artikler om regional udvikling, særligt inden for temaet dansk
fiskeri og kystkultur.
Bo Ejstrud (f. 1970):
Arkæolog, ph.d. Siden 2001 ansat som adjunkt og siden lektor i Kulturhistorisk Informatik ved Syddansk Universitet, samt tilknyttet
Center for Maritime og Regionale Studier*, hvor han er tilknyttet uddannelsen i marinarkæologi. Har især forsket i rumlige analyser,
landskabsudvikling og anvendelse af IT i arkæologi og historie.
Mette Guldberg (f. 1959):
Etnolog/historiker, ph.d., 1990-1994 museumsinspektør ved Ølgod Museum. Fra 1994 inspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet og fra
1998 desuden forsker (siden 2002 seniorforsker) ved Center for Maritime og Regionale Studier*. Forfatter til artikler og bøger om såvel
martimhistoriske som bredere kulturhistoriske emner, herunder kulturmiljø og vestjyske bierhverv.
Morten Hahn-Pedersen (f. 1956):
Historiker/kunsthistoriker, 1983-88 museumsinspektør ved Svendborg & Omegns Museum/Søfartssamlingerne i Troense. Fra 1988
direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg og siden 1994 desuden seniorforsker ved Center for Maritime
og Regional Studier*. Har publiceret en række artikler og bøger om nyere dansk maritim og politisk historie - herunder om
offshoreaktiviteterne på dansk Nordsø-sokkel.
Thyge Jensen (f. 1949):
Lærer, siden 1977 ansat ved Fiskeri- og Søfartsmuseet som museumspædagog. Forfatter til en række forskellige typer
undervisningsmateriale til brug i såvel museets formidlingstjeneste som udenfor denne. Her herudover skrevet flere artikler om bl.a.
museumspædagogiske, maritimhistoriske og naturhistoriske emner.
Thijs Maarleveld (f. 1953):
Marinarkæolog, dr. phil. 1980-2005 ansat ved den hollandske stat til at udvikle og lede det undervandsarkæologiske område. Har forsket
i Vadehavets kulturarv og udarbejdet metoder for undervandsforskning i Vadehavet. Har publiceret flere artikler og bøger om kulturarv,
skibsarkæologi og arkæologi indenfor det maritime område og maritime projekter. Siden 2006 professor i marinarkæologi ved Syddansk
Universitet og tilknyttet Center for Maritime og Regionale Studier*.
Forfatterliste
1...,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201 203,204