119
Det største danske skibsforlis i nyere tid
»Mercandian Atlantic II’s« forlis på Atlanten den 7. april 1990
Af Henrik L. Hansen, Olaf C. Jensen og Fabienne Knudsen
Den 7. april 1990 kæntrede og sank det 164 meter lange
fragtskib »Mercandian Atlantic II« ude i Atlanterhavet på
rejse fra Vestafrika til Europa. Det er det største danske
skib, der er forlist siden begyndelsen af 1970’erne. Besæt-
ningen på 17 personer kom i flåderne og blev hurtigt sam-
let op uden, at nogen kom alvorligt til skade. Forliset vakte
ikke megen opmærksomhed hjemme i Danmark. Det skete
nemlig samme dag, som passagerskibet »Scandinavian Star«
med katastofale følger brændte i Kattegat. I denne artikel
berettes om skibet, rejserne, besætningen, forliset og tiden
derefter. Oplysningerne stammer fra en række forskellige
kilder, herunder skibets daværende stewardesse Debbie
Klockmann, som i dag bor i Esbjerg, samt skibsassistent
Per Sørensen fra Møn
1
. Historien om »Mercandian Atlantic
II« er ikke kun en beretning om et forlis, hvor værdier for
omkring
1
/
2
milliard kroner gik tabt. Det er også en beskri-
velse af nogle af de problemstillinger, som danske søfolk på
visse farter kunne blive udsat for i begyndelsen af 1990’erne.
Skibet
Mercandia-rederierne startede tilbage i 1964, hvor skibsre-
der Per Henriksen i Marstal fik bygget sit første skib,
Mer-
cantic
. Skibene blev hurtigt større, og
Mercandian Atlantic
II
var sammen med to søsterskibe de største, der har indgået
i Mercandia-flåden. I forhold til de første Mercandia-skibe
var
Mercandian Atlantic II
også et stort skib. Det blev byg-
get i 1987 og havde en længde på 164 meter samt en bred-
de på 24
1
/
2
meter. Det kunne laste 14.000 tons og var byg-
get som et roll on/roll off-skib (ro/ro), der var indrettet med
to meget store agterramper og en siderampe, som blev
brugt, når skibet skulle lastes eller losses. Skibet kunne
laste op til 725 containere, og der var også mulighed for at
medtage kølecontainere. Maskinen om bord var på 9.000
hestekræfter og kunne give en fart på 16 knob (små 30 km
i timen). Der var således tale om et alsidigt, effektivt skib
med mange anvendelsesmuligheder. Som de øvrige af Mer-
candia’s skibe var det ejet af et anpartsselskab, medens det
praktiske med bemanding, vedligehold og befragtning var
overladt til Mercandia-rederierne
2
.
På den sidste rejse var der påmønstret 17 besætnings-
medlemmer. Til forskel fra mange andre danske skibe var
Mercandia’s skibe hovedsagelig bemandet med danskere.
Ud over kaptajnen var der tre styrmænd, tre maskinmestre,
fire befarne skibsassistenter, en letmatros, en kok, en mes-
sedreng, en motormand, en telegrafist og endelig stewar-
dessen Debbie Klockmann.
Farterne
Det alsidige skib havde som den første opgave at sejle
krigsmateriel for den engelske hær i forbindelse med en stor
øvelse. Den 22. september 1987 afsejlede
Mercandian At-
lantic II
på sin jomfrurejse fra Kalundborg til Southhamp-
ton i Sydengland. De store ramper gjorde skibet anvendeligt
til hurtigt at laste og losse tunge køretøjer. Efter et par må-
neders sejlads i nordeuropæisk farvand med krigsmateriel
gik det i slutningen af november 1987 sydpå til Santos og
Rio de Janeiro i Brasilien. Derfra gik det nordpå til Balti-
more i USA, og skibet gik herefter ind i en fast fart mellem
Brasilien og USA frem til marts 1989.
Den 23. marts dette år kom skibet for sidste gang til Bal-
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,...216